Taal: de  en  nl
 
Camping Zellersee
Camping Zellersee
 
 
 

Campingplatz Zellersee
Fred und Annemiek van den Boomgaard
Zellerseeweg 3
83259 Schleching-Mettenham
Tel.: +49(0)8649 – 98 67 19
Fax: +49(0)8649 – 98 65 76
info(at)camping-zellersee.de

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden moeten nog aangepast worden, tot dan geldt de Duitstalige versie.

 

1.) Geldigheidsgebied
Deze algemene voorwaarden regelen de wederzijdse rechten en plichten tussen de kampeerder en de eigenaar van de camping Zellersee in Schleching- Mettenham. De contractuele aanbiedingen van de camping gelden op basis van de huidige beschrijvingen en prijzen voor deze reisperiode. Telefonische informatie, afspraken of iedere andere informatie benodigen  de schriftvorm en zijn na schriftelijke bevestiging door de camping Zellersee deel van het contract.

2.) Reserveringen
In de regel kunnen reserveringen in de tijd van maandag tot en met zondag per fax of  per email of tijdens de openingstijden van de receptie uitgevoerd worden.

3.) Reisgroepen
Groepen vanaf 4 eenheden worden alleen op afspraak aangenomen. Principieel moet bij een groep een door de groep benoemde en verantwoordelijke aanspreekpartner het campingbeheer ter plaatse ter beschikking staan.

4.) Jeugd
Het verblijf van jongeren onder 18 jaar is alleen in begeleiding van een volwassen persoon toegestaan, die door de ouders van de meereizende jongeren de verantwoordelijkheid met betrekking tot de ouderlijke rechten en plichten werd overgedragen.

5.) Huurtijd
Voor de maanden juli en augustus, evenals op feestdagen en in lange weekeinden dient vroegtijdig gereserveert te worden met onmiddellijke betaling: reservering ten minste 5 nachten.

6.) Reserveringsbevestiging

Na ontvangst van de aanbetaling wordt deze bevestigd en uw staplaats op de dag van uw aankomst vanaf 11.00 uur gereserveerd en tot het eind van de receptieopeningstijden vrijgehouden. De kampeerder is verplicht, afwijkingen of een latere aankomst onmiddellijk mede te delen.

7.) Vertrek
De gereserveerde staplaats is tot 11.00 uur schoon en opgeruimd te verlaten. Op afspraak met het campingbeheer is tegen betaling van een toeslag een later vertrek mogelijk. Vroegtijdig vertrek dient het campingbeheer onmiddellijk aangekondigd te worden.

8.) Campinggebruik
De staplaats mag door het maximale aantal personen die geregistreerd werden  gebruikt worden en alleen met één auto. De kampeerder die gereserveerd heeft, is persoonlijk aansprakelijk voor alle verplichtingen, die uit het ondertekende contract  voortvloeien, ook voor  de door hem gemelde personen.

9.) Meldingsplicht
Bij bestaande gebreken is de kampeerder verplicht, het gebrek onmiddellijk bij het campingbeheer te melden. Vindt deze melding niet plaats, heeft de kampeerder geen enkele aanspraak, ongeacht uit welke reden dan ook.

10.) Prijslijst
De kosten die de kampeerder te betalen heeft, resulteren uitsluitend uit de geldige prijslijst van de Camping Zellersee.  Dit geldt ook voor bijzondere tijden zoals ACSI etc.. Met het betreden van de camping accepteert de kampeerder de geldende prijslijst, die ook naast de receptie uithangt. U kunt kontant of met Bankpas betalen, Creditcards accepteren we niet.

11.) Toeristenbelasting
De camping Zellersee is door het besluit door de gemeente Schleching verplicht, toeristenbelasting te heffen en aan de gemeente aftedragen. Het als toeristenbelasting aangegeven bedrag wordt apart in de rekening opgenomen. Bij vervroegd vertrek kan de toeristenbelasting niet  aan de verkorte verblijftijd aangepast worden.

12.) Terugtreding

13.) Annulering

De camping Zellersee heeft het recht tot onmiddellijke beëindiging van het contract wegens dringende redenen. Dit zijn b.v.: als de kampeerder door zijn gedrag in strijd met de campingregels handelt, anderen bedreigt, permanente storingen veroorzaakt, de staplaats of het gehuurde object in strijd met het contract gebruikt, of anderszins het contract grof strijdig handhaaft. In dit geval heeft de kampeerder geen recht op terugbetaling van de huur.

14.) Aansprakelijkheid
De camping Zellersee is uitsluitend aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid. Hij is in het bijzonder niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door uitval of storing van water-, elektriciteits- of gasverzorging, evenals voor rustverstorend lawaai door derden, grof plichtsverzuim, waarbij schade ontstaat, die door het gebruik van systemen en apparatuur op de camping – ook die, die niet meer in bedrijf zijn – kunnen optreden. Dit geldt ook voor overtredingen van verplichtingen door wettelijke vertegenwoordigers of assistenten van de camping. De camping is in het bijzonder niet aansprakelijk voor schade, ongevallen,  het verlies van voorwerpen of andere onregelmatigheden in verband met het gebruik van de camping. Als de wettelijke uitsluiting van de aansprakelijkheit niet is toegestaan, is een aansprakelijkheid alleen gegeven, bij schending van leven, lichaam of gezondheid.

Voor zwemmen in het meer geschiedt op eigen risico.

De kampeerder is tot een zorgvuldige omgang met de ruimtes, huurobjecten, staplaats en inventaris verplicht.

15.) Campingregels
De op de camping geldende regels hangen uit bij de receptie. Wij kunnen u op wens een exemplaar van het regelement  ter beschikking stellen. Het regelement geldt voor iedere campinggast en men is verplicht, zich hieraan te houden.

16.) Parkeren
De auto’s van bezoekers en eigen tweede auto’s vinden een plaats buiten de camping voor de slagboom.

17.) Algemeen
De kampeerder heeft alleen met vorderingen, die onbetwist en juridisch bewezen zijn het recht van verrekening.

Tussen de kampeerder en de camping Zellersee geldt het recht van de „Bundesrepublik Deutschland”.

De plaats van het gerecht voor alle geschillen uit het contract is Traunstein, als de kampeerder de plaats van het gerecht in het binnenland of zijn woonplaats of gewoonlijke verblijfplaats op het moment van de aanklacht niet bekend is. Voor de rest geldt de algemeen wettelijk vastgelegde plaats van het gerecht.

© 2010 Campingplatz Zellersee